Log in

Register

Login

Register

THE BOARD OF “LITEXPO”

UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO valdyba skiriama visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ketverių metų kadencijai. LITEXPO valdybą sudaro 5 nariai − trys iš jų yra nepriklausomi, kurie išrinkti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarime Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ nustatytą tvarką, o du iš jų – deleguoti iš Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, atsižvelgiant į valdybai priskirtoms funkcijoms atlikti reikalingas kompetencijas.

Esamos LITEXPO valdybos kadencijos pradžia yra 2017 m. rugsėjo 27 d.

Giedrė Kaminskaitė-Salters
Valdybos pirmininkė, nepriklausoma valdybos narė

Giedrė Kaminskaitė-Salters nuo 2019 m.  sausio 8 d. yra „Telia Lietuva“  tiesioginių ir skaitmeninių kanalų vadovė, anksčiau ji ėjo teisės ir korporatyvinių reikalų vadovės pareigas. Iki įmonės „Telia Lietuva“  ji dirbo Lietuvos Respublikos Prezidentės vyriausiąja patarėja ekonomikos ir socialinių reikalų klausimais, užėmė vadovaujamas pareigas Jungtinės karalystės Dujų ir elektros rinkos reguliavimo tarnyboje, taip pat ėjo vyriausiosios patarėjos pareigas Jungtinės Karalystės Vyriausybės Tarptautinės plėtros departamente. Valdybos pirmininkė yra sukaupusi didelę patirtį įmonių teisės ir valdymo srityse. Valdybos narė Jungtinėje Karalystėje London School of Economics įgijo tarptautinių santykių bakalauro laipsnį; Oksfordo universitete, Jungtinėje Karalystėje, įgijo tarptautinių santykių magistro laipsnį; BPP advokatų kolegijoje, Londone, įgijo advokatūros kvalifikaciją; Mastrichto universitete, Olandijoje, įgijo energetikos teisės daktaro laipsnį; Švedijos ekonomikos mokykloje įgijo Vykdomosios vadovybės (executive management) studijų diplomą.

Vytautas Dobilas
Nepriklausomas valdybos narys

Vytautas Dobilas sukaupė įvairiapusišką organizacijų strateginio valdymo ir vystymo patirtį dirbdamas verslo bankininkystės, prekybos, elektronikos, komunalinių paslaugų, valdymo konsultacijų sektoriuose. Valdybos narys Vilniaus Universitete Ekonomikos fakultete įgijo bakalauro laipsnį; Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokykloje įgijo Tarptautinio verslo ir teisės magistro diplomą; Shanghai Jiao Tong University Antai Business College (Kinija) įgijo projektų valdymo sertifikatą; Aalto universitete (Suomija) įgijo inovacijų vadybos sertifikatą; Baltic Management Institute (BMI) įgijo verslo administravimo magistro sertifikatą ir Vytauto Didžiojo universiteto verslo vadybos magistro diplomą. Laisvalaikiu aktyviai dalyvauja Rotary, Žinių Ekonomikos Forumo, Lietuvos Šaulių Sąjungos veikloje, mentoriauja tarptautinėje „LT Big Brother“ programoje.

Juras Vėželis
Nepriklausomas valdybos narys

Juras Vėželis nuo 2017 m. dirba UAB „SPORTLAND LT“ generaliniu direktoriumi. Anksčiau užėmė vadovaujamas pareigas įmonėse UAB „Universali arena“, UAB „Seven Live“ ir UAB „Seven family“. Valdybos narys turi ilgametę patirtį didelės apimties viešų renginių organizavime, organizacijų vystyme ir strateginio valdymo srityse. Valdybos narys Vilniaus Universiteto Teisės fakultete įgijo teisės magistro laipsnį, ISM – Vadybos ir Ekonomikos universitete įgijo vadybos magistro laipsnį.

Lidija Bajarūnienė
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Turizmo politikos skyriaus vyriausioji specialistė

Prieš tai buvo Turizmo politikos skyriaus vedėja, Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos Užsienio ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja, dienraščio „Respublika” žurnalistė, vertėja. Valdybos narė turi ilgametę tarptautinių renginių organizavimo patirtį. Lidija Bajarūnienė Vilniaus Universitete įgijo filologijos diplomą.

Rūta Jovaišienė
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Teisės departamento direktorė

Prieš tai ėjo vedėjos pareigas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Įmonių teisės skyriuje. Daug metų dirbo patarėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupėje, patarėja Teisingumo ministerijos Teisės sistemos departamente, teisininke Muitinės departamente prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Valdybos narė turi ilgametę patirtį teisės, finansų ir ekonomikos srityje, Rūta Jovaišienė Vilniaus Universitete Teisės fakultete įgijo teisės specialybės diplomą

Valdyba veikia ir savo funkcijas atlieka pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ir Valdybos darbo reglamentą.
Atlygis valdybos nariams mokamas, remiantis 2016 m. vasario 1 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, patvirtintu „UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO valdybos nario atlygio apmokėjimo tvarkos aprašu“.

Got questions?

We advise on all issues related to the organization of new events, ticket purchase, etc.

Send a message

Get the news first

Get information about the latest events, exhibitions and other news

Your personal data is collected in order to evaluate your needs and provide a best possible information from Lithuanian Exhibition and Congress Centre LITEXPO. By filling this form you agree to our Privacy policy terms.

×

Got questions?

    I give my consent to receive Litexpo information by contact data provided above. I can revoke my consent anytime be sending an email.