Prisijungti

Registruotis

Login

Register

LITEXPO patalpų nuomos konkursas

Materialiojo turto, esančio adresu Laisvės pr. 5, Vilnius, viešo nuomos konkurso sąlygos

UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ skelbia materialiojo turto – patalpų ir įrangos, skirtos maitinimo paslaugoms teikti, nuomos konkursą.

 

Turto nuomos paskirtis: teikti viešojo maitinimo paslaugas nuomotojo (Litexpo) parodų, mugių, konferencijų ir kitų renginių lankytojams. Maitinimo paslaugos turi būti teikiamos nuomotojo darbo ir renginių metu.

 

Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas: 2022 m. rugpjūčio 16 d. 10 val. 00 min.

 

Vokų su paraiškomis pateikimo adresas: UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“, Laisvės pr 5, Vilnius, 205 kab. paraiškos pateikiamos turto valdytojo įgaliotam atstovui Kazimierui Arlauskui.

 

Vokų su paraiškomis atplėšimo laikas ir vieta: 2022 m. rugpjūčio 16 d. 10 val. 00 min. Laisvės pr. 5, Vilnius, 5 paviljonas, 2 aukštas, pasitarimų kambaryje, 209 kab.

 

Pradinis nuomojamo Turto nuompinigių dydis už 1 kv. m. per mėnesį:

1134,01 kv. m. prekybinės – komercinės paskirties patalpas, 2,50 Eur / kv. m.

321,99 kv. m. gamybinės paskirties patalpas, 2,00 Eur / kv. m.

144,94 kv. m. sandėliavimo paskirties patalpas 1,00 Eur / kv. m.

 

Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos konkurso dalyvių iniciatyva, jiems elektroniniu paštu k.arlauskas@litexpo.lt kreipiantis į Litexpo Veiklos aptarnavimo skyriaus vadovą Kazimierą Arlauską.

 

Suinteresuoti asmenys iki paraiškų pateikimo gali apžiūrėti turtą (turto apžiūra gali vykti nuo 2022 m. rugpjūčio 3 d. iki 2022 m. rugpjūčio 8 d.). Turtas apžiūrimas pagal pageidavimą, laiką suderinus iš anksto su Veiklos aptarnavimo skyriaus vadovu Kazimieru Arlausku tel. +370 699 41624, el. paštas k.arlauskas@litexpo.lt

 

Pažymėtina, kad turtas išnuomojamas 2 (dviejų) metų laikotarpiui su galimybe sutartį pratęsti ne ilgiau kaip 1 (vienerių) metų laikotarpiui.

 

Sutarties šalys per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo turi pasirašyti Patalpų ir Inventoriaus perdavimo – priėmimo aktą. Terminas gali būti keičiamas abiejų šalių sutarimu. Nuomininkas nė vėliau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Patalpų ir Inventoriaus perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos Patalpas turi naudoti pagal tikslinę jų paskirtį – konferencijų ir renginių aptarnavimui.

 

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse skelbime nurodytu laiku turi pateikti užklijuotą voką aukščiau skelbime nurodytais rekvizitais ir laiku, ant kurio turi būti užrašyta Konkurso sąlygų 14 p. nurodyta informacija:

1.   konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas;2.   turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas – „Litexpo ilgalaikio materialiojo turto, esančio adresu Laisvės pr. 5, Vilnius, nuomos konkursas“; 3.   Nuomotojo adresas – UAB Lietuvos parodų ir kongresų centrui „Litexpo“, Laisvės pr. 5, Vilnius;4.   nuoroda „Turto nuomos konkursui“;5.   Užrašas „Neatplėšti iki 2022 m. rugpjūčio 16 d. 10 val. 00 min.“

 

Paraišką sudaro dalyvio pateiktų duomenų bei dokumentų visuma, susidedanti iš:

  1. Užpildyta paraiškos A ir B forma, parengta pagal Konkurso sąlygų 1 ir 2 priedo reikalavimus;
  2. Konkurso dalyvio atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai;
  3. Įgaliojimas, išduotas paraišką pasirašiusiam asmeniui (asmenims), įrodantis to asmens teisę pasirašyti paraišką;
  4. dokumento (banko išduotas kvitas arba mokėjimo pavedimas su banko žyma, arba elektroninės bankininkystės išrašas su mokėjimo nurodymo įvykdymą patvirtinančiu įrašu), patvirtinančio, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, originalas arba patvirtinta kopija (šiuo atveju konkurso metu pristatomas dokumento originalas);
  5. Konkurso sąlygų IV skyriuje nurodytų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą patvirtinantys dokumentai;
  6. siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
  7. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;
  8. kiti Konkurso sąlygose reikalaujami dokumentai.

 

Papildomą informaciją apie Litexpo galite rasti: https://www.litexpo.lt

 

Konkursas skelbiamas viešai šiose priemonėse: http://eimin.lrv.lt/lt/skelbimai-1/kiti-skelbimai ir LITEXPO internetinėje svetainėje.

Pridedama:  konkurso sąlygos, sutarties pavyzdys ir patalptų planai.Turite klausimų?

Konsultuojame visais klausimais, susijusiais su naujų renginių organizavimu, bilietų pirkimu ir pan.

Parašykite mums

Gaukite naujienas pirmi

Gauti informaciją apie naujausius renginius, parodas ir kitas naujienas

Jūsų asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi, siekiant įvertinti Jūsų poreikius ir pateikti UAB „Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO“ tinkamiausią pasiūlymą. Užpildydami šią formą, Jūs sutinkate su mūsų „Privatumo politikoje" aprašytomis taisyklėmis

×

Turite klausimų?

    Sutinku gauti projekto informaciją ir pasiūlymus, o jų parengimui naudoti aukščiau pateiktus duomenis. Bet kuriuo metu turiu teisę atšaukti savo sutikimą apie tai pranešus el. paštu.