KORPORATYVINĖ INfORMACIJA

 • APIE MUS

  Atviri pasauliui ir idėjoms!
  Daugiau kaip 50 metų veiklą vystantis Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO - pagrindinis ir didžiausias Baltijos šalyse parodų ir konferencijų, valstybinės svarbos ir kitokių renginių centras. Nuo 2006 metų LITEXPO yra ir pasaulinės parodų verslo asociacijos UFI narys. LITEXPO turi moderniausias ekspozicijų ir konferencijų erdves, pritraukia didžiausias Baltijos regiono parodas ir tarptautinius renginius. Čia keičiamasi žiniomis ir idėjomis, vyksta tarptautiniai kultūros ir mokslo dialogai, formuojamos verslo tendencijos ir atsiranda svarbūs susitarimai. 
  Mums svarbi partnerystė ir skaidri veikla. Esame motyvuoti, pažangūs ir kompetentingi.

 • FAKTAI IR SKAIČIAI

  33 600 kv.m.
  LITEXPO bendrasis plotas
  5 ekspozicijų ir 10 konferencijų salių užima 18 500 kv.m.
  Lauko aikštelės - 15 100 kv.m.
  20 tarptautinių parodų kasmet
  3000 dalyvių kasmet
  350 000 lankytojų kasmet
  1500 įvairių renginių kasmet

PARODOS

Parodose dalijimasi idėjomis, užmezgami svarbūs kontaktai, plėtojamas verslas, pritraukiama naujų klientų. Čia galite ne tik sužinoti, pamatyti, bet ir paragauti, užuosti, paliesti, patirti ir patys išmėginti viską, kas eksponuojama. Per metus LITEXPO surengiama daugiau kaip 20 parodų ir per 1300 jas lydinčių įvairių renginių. Didžiuojamės LITEXPO ir Lietuvą garsinančiomis parodomis „Studijos“, „Resta“, „Adventur“, „Pelenė“, „Baldai“, Vilniaus knygų mugė ir kt. Daugelis LITEXPO parodų apdovanotos „Lietuvos geriausio metų gaminio“ aukso medaliais, o paroda „Resta“ yra pelniusi pasaulinės parodų verslo asociacijos UFI pripažinimą.

KONFERENCIJOS

Per metus LITEXPO konferencijų centre įvyksta apie 200 renginių, kurie pritraukia per 90 000 politikų, verslo atstovų, kitų sričių specialistų iš viso pasaulio. LITEXPO konferencijų centrą kasmetiniams renginiams organizuoti renkasi konferencijų turizmo paroda-kontaktų mugė „Convene“, Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas PLEF, kiti renginiai. Didžiuojamės organizavę Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginius, NATO, Pasaulinio interneto valdymo forumą, Demokratijų bendrijos ministrų, ESBO Ministrų Tarybos susitikimus, konferencijas. LITEXPO konferencijų centre organizuojami ne tik aukščiausio lygio valstybiniai renginiai, tarptautinės konferencijos, bet ir nedideli seminarai, mokymai, diskusijos, pramoginio pobūdžio renginiai.
LITEXPO yra profesionalus konferencijų organizatorius, teikiantis visas reikalingas šio verslo paslaugas: nuo vietos renginiui suradimo, projekto valdymo iki jo įgyvendinimo.

STRATEGINĖS NUOSTATOS

 • MISIJA
  Organizuoti aktualias nacionalinės reikšmės parodas ir renginius, užtikrinti ilgalaikę grąžą akcininkui bei kurti pasitikėjimu grįstą partnerystę ir darnią aplinką įmonėje.
VIZIJA  
Didžiausias, pagrindinis ir aktyviausiai veiklą vykdantis parodų ir konferencijų centras, sie­kiantis tapti žinomu, konkurencingu ir technologiškai pažangiu specializuotų tarptautinių parodų bei konferencijų organizatoriumi Šiaurės bei Rytų Europoje.
 • VERTYBĖS
 • Mums svarbi partnerystė ir skaidri veikla. Esame motyvuoti, inovatyvūs ir kompetentingi.
 • STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS
 • I kryptis. Bendrovės veiklų efektyvumo didinimas, siekiant tvaraus įmonės augimo ir ilgalaikės naudos akcininkams. Bendrovė įsipareigoja užtikrinti ilgalaikę grąžą ir bendrovės vertės augimą, didindama organizuo­jamų renginių skaičių, investuodama į infrastruktūros gerinimą ir diegdama inovatyvius sprendi­mus veiklos procesams suefektyvinti.
 • II kryptis. Bendrovės veiklų tarptautiškumo didinimas. Bendrovė, kviesdama tarptautinio verslo atstovus ir organizuodama verslo kontaktų muges, sieks didinti parodų ir konferencijų tarptautiškumą. 
 • III kryptis. Verslo plėtra, sukuriant ir išnaudojant naujas galimybes. LITEXPO sieks verslo plėtros vystydama esamas bei sukurdama naujas parodas, atitinkamai užti­krins esamos LITEXPO infrastruktūros maksimalų išnaudojimą ir vertins galimybes pajamas gauti iš veiklos už LITEXPO teritorijos ribų.
 • IV kryptis. Vieningos organizacinės kultūros formavimas.
 • LITEXPO skirs dėmesį vieningos organizacinės kultūros formavimui, didins darbuotojų darbo efek­tyvumą, motyvaciją ir įsitraukimą, skatins darbuotojų profesinį augimą, gerins darbo sąlygas ir taip sukurs darnią darbo aplinką. 
UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO įstatai, įregistruoti 2015 m. gegužės 21 d., pateikti čia.

„LITEXPO“ ĮMONIŲ GRUPĖS ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA

Valdyba 2019 m. vasario 28 d. patvirtino UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO įmonių grupės organizacinę valdymo struktūrą. Įmonių grupę sudaro UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO, UAB „Litexpo events“ ir UAB „Ovantis“.
UAB Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO įmonių grupėje dirba 80 darbuotojų.
Struktūra pateikta čia.

INFORMACIJA APIE „LITEXPO“ VADOVĄ

 • Justinas Bortkevičius
 • Direktorius
 • Justinas Bortkevičius nuo 2017 m. eina UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO direktoriaus pareigas. Anksčiau buvo UAB LITEXPO EVENTS direktoriumi bei UAB „Visit Lithuania“ vykdančiuoju direktoriumi. J. Bortkevičius Vilniaus universitete baigė verslo vadybos bakalauro ir magistro studijas, Birmingamo universiteto kolegijoje studijavo tarptautinio turizmo ir viešbučių administravimą. Jis turi sukaupęs didelę įmonių valdymo, strategijų kūrimo ir jų įgyvendinimo patirtį, sėkmingai įvykdė didelės svarbos projektus, prisidėjo prie įmonių veiklos rodiklių augimo.

INFORMACIJA APIE „LITEXPO“ VALDYBĄ

 • UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO valdyba skiriama visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ketverių metų kadencijai. LITEXPO valdybą sudaro 5 nariai − trys iš jų yra nepriklausomi, kurie išrinkti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarime Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ nustatytą tvarką, o du iš jų – deleguoti iš Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, atsižvelgiant į valdybai priskirtoms funkcijoms atlikti reikalingas kompetencijas. 
 • Esamos LITEXPO valdybos kadencijos pradžia yra 2017 m. rugsėjo 27 d.

 • Giedrė Kaminskaitė-Salters
 • Valdybos pirmininkė, nepriklausoma valdybos narė
 • Giedrė Kaminskaitė-Salters nuo 2019 m.  sausio 8 d. yra „Telia Lietuva“  tiesioginių ir skaitmeninių kanalų vadovė, anksčiau ji ėjo teisės ir korporatyvinių reikalų vadovės pareigas. Iki įmonės „Telia Lietuva“  ji dirbo Lietuvos Respublikos Prezidentės vyriausiąja patarėja ekonomikos ir socialinių reikalų klausimais, užėmė vadovaujamas pareigas Jungtinės karalystės Dujų ir elektros rinkos reguliavimo tarnyboje, taip pat ėjo vyriausiosios patarėjos pareigas Jungtinės Karalystės Vyriausybės Tarptautinės plėtros departamente. Valdybos pirmininkė yra sukaupusi didelę patirtį įmonių teisės ir valdymo srityse.
 •  
 • Vytautas Dobilas
 • Nepriklausomas valdybos narys
 • Vytautas Dobilas sukaupė įvairiapusišką organizacijų strateginio valdymo ir vystymo patirtį dirbdamas verslo bankininkystės, prekybos, elektronikos, komunalinių paslaugų, valdymo konsultacijų sektoriuose. Baigė Vilniaus universitete ekonomikos bakalauro bei tarptautinio verslo ir teisės magistro studijas, gilino žinias tarptautinės vadovų magistrantūros studijose BMI. Laisvalaikiu aktyviai dalyvauja Rotary, Žinių Ekonomikos Forumo, Lietuvos Šaulių Sąjungos veikloje, mentoriauja tarptautinėje „LT Big Brother“ programoje.
 •  
 • Juras Vėželis
 • Nepriklausomas valdybos narys
 • Juras Vėželis nuo 2017 m. dirba UAB „SPORTLAND LT“ generaliniu direktoriumi. Anksčiau užėmė vadovaujamas pareigas įmonėse UAB „Universali arena“, UAB „Seven Live“ ir UAB „Seven family“. Valdybos narys turi ilgametę patirtį didelės apimties viešų renginių organizavime, organizacijų vystyme ir strateginio valdymo srityse.
 •  
 • Lidija Bajarūnienė
 • Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Turizmo politikos skyriaus vyriausioji specialistė
 • Prieš tai buvo Turizmo politikos skyriaus vedėja, Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos Užsienio ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja, dienraščio „Respublika” žurnalistė, vertėja. Valdybos narė turi ilgametę tarptautinių renginių organizavimo patirtį.
 •  
 • Rūta Jovaišienė
 • Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Teisės departamento direktorė
 • Prieš tai ėjo skyriaus vedėjos pareigas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Įmonių teisės skyriuje. Daug metų dirbo patarėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupėje, patarėja Teisingumo ministerijos Teisės sistemos departamente, teisininke Muitinės departamente prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Valdybos narė turi ilgametę patirtį teisės, finansų ir ekonomikos  srityje.
Valdyba veikia ir savo funkcijas atlieka pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ir Valdybos darbo reglamentą.
Atlygis valdybos nariams mokamas, remiantis 2016 m. vasario 1 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, patvirtintu „UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO valdybos nario atlygio apmokėjimo tvarkos aprašu“.

„LITEXPO“ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS POLITIKA

LITEXPO kiekvienais metais siekia atitikti Jungtinių Tautų (JT) „Pasaulio susitarimo“ (angl. Global Compact) ir Ekonomikos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) principus ir rekomendacijas valdymo bei skaidrumo didinimo srityse.
LITEXPO laikosi korupcijos prevencijos įstatymų ir politikos, skaidriai vykdo viešuosius pirkimus, stengiasi užtikrinti skaidrius santykius su klientais, daug dėmesio skiria aplinkosaugai ir darbuotojų edukacijai bei jų gerovės užtikrinimui.
Daugiau informacijos apie LITEXPO socialinės atsakomybės politiką čia. 

SKAIDRUMAS

Siekiant kurti atvirus ir pasitikėjimą kuriančius bei jį keliančius santykius LITEXPO yra patvirtinta Korupcijos prevencijos politika, kurios pagrindu bendrovė įsipareigojo sąžiningai laikytis su veikla susijusių teisės normų, įskaitant antikorupcines, kovoti su korupcija ir įgyvendinti antikorupcines priemones. Politika taikoma visiems bendrovės darbuotojams, rangovams, tiekėjams, konsultantams, kitiems tarpininkams.
Mes netoleruojame jokių korupcijos apraiškų ir pasisakome už aukštus etikos, sąžiningumo ir skaidrumo veikloje standartus. Mums svarbu dirbti sąžiningai, skaidriai ir kurti patikimus ryšius – su savo klientais, partneriais, tiekėjais, institucijomis. Bendrovė  neremia ir susilaiko nuo bet kokių įtakos formų – tiek tiesioginių, tiek ir netiesioginių – politikams ar politinėms partijoms.
Politikos diegimas
Bendrovėje aiškiai reglamentuota tvarka dėl galimų / negalimų dovanų bei kitų naudų, darbuotojai šviečiami ir mokomi apie kovos su korupcija svarbą. Visi darbuotojai, priimami į darbą bendrovėje, privalo susipažinti su Korupcijos prevencijos politika (toliau – politika) bei dalyvauti privalomuose antikorupcijos ir etikos mokymuose, yra paskirti asmenys, atsakingi už politikos įgyvendinimą.
Informavimas apie galimus pažeidimus
Bendrovės darbuotojai, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, su kuriais bendrovę sieja sutartiniai, bendradarbiavimo ar kitokio pobūdžio santykiai, taip pat visuomenės nariai kviečiami anonimiškai pranešti apie galimus pažeidimus arba galimai neteisėtus bendrovės darbuotojų veiksmus bendrovės pasitikėjimo telefonu +370 696 19340 ar pasitikėjimo elektroniniu paštu pranesk@litexpo.lt. Minėti kontaktai viešinami bendrovės internetinėje svetainėje, skyrelyje „Kontaktai“.

TURTO NUOMOS IR PARDAVIMO TVARKA

LITEXPO savo veikloje, vykdydama kilnojamojo ar nekilnojamojo turto pardavimus, nuomą, vadovaujasi „Turto nuomos ir pardavimo tvarkos aprašu“. Šis aprašas nustato LITEXPO nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto: pastatų, patalpų, inžinerinių statinių (šios sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme) ir ilgalaikio ir (ar) trumpalaikio materialiojo turto nuomos ir pardavimo tvarką bei sąlygas.

RĖMIMO POLITIKA

LITEXPO paramos teikimo politika remiasi ketverių metų veiklos strategijos tikslais, vertybėmis ir nuostata, kad teikiama parama privalo būti vieša ir nekelti visuomenei abejonių dėl savo tikslingumo bei skyrimo proceso skaidrumo. LITEXPO yra valstybės valdoma įmonė, todėl viena svarbiausių jos pareigų – mokėti dividendus akcininkui, kuris juos skirsto būtinosioms visuomenės reikmėms per šalies biudžetą. Todėl, siekiant įgyvendinti LITEXPO strategijoje numatytus tikslus, įmonė teiks paramą tik gavusi valdybos pritarimą ir tik iš anksto numatytoms sritims.

NARYSTĖ

LITEXPO yra vienintelis Baltijos šalyse parodų centras nuo 2006 m. priklausantis pasaulinei parodų verslo asociacijai UFI (the Global Association of the Exhibition Industry). LITEXPO yra pripažintas UFI nariu tiek parodų organizatorių, tiek parodų centrų kategorijose. Toks pripažinimas yra labai svarbus bei reikšmingas įvykis LITEXPO istorijoje. Jis reiškia, kad LITEXPO yra pripažintas kaip modernus pasaulinis parodų centras ir patyręs parodų organizatorius. Tapęs pasaulinės parodų verslo asociacijos nariu, LITEXPO gavo visas teises naudotis UFI ženklu, o bendrovės veikla ir parodos reklamuojamos per visus UFI kanalus pasauliniu mastu. Kartu su parodų centru UFI pripažinimą pelnė ir LITEXPO organizuojama paroda RESTA. Toks UFI pripažinimas yra suteikiamas tik aukštos kokybės specializuotoms parodoms, kurios atitinka griežtus asociacijos keliamus reikalavimus, todėl UFI įvertinimas suteikia parodai RESTA papildomo svorio tarptautinėje rinkoje. UFI vienija didžiausius pasaulio parodų organizatorius ir parodų centrus. Pagrindinė UFI misija – atstovauti savo narius ir parodų verslą pasaulyje.

LITEXPO taip pat yra narys:
Lietuvos pramonininkų konfederacijos
Lietuvos verslo konfederacijos
Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos
Vilniaus pramonės ir prekybos rūmų
Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos LINPRA
Lietuvos autoverslininkų asociacijos
Vokietijos-Baltijos šalių prekybos rūmų
Italijos-Lietuvos prekybos rūmų

PARTNERIAI

LITEXPO, organizuodamas parodas ir renginius, nuolat bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis, organizacijomis, asociacijomis.
LITEXPO partneriai
LR susisiekimo ministerija
LR sveikatos apsaugos ministerija
LR švietimo ir mokslo ministerija
LR kultūros ministerija
Vilniaus miesto savivaldybė
Lietuvos turizmo asociacija
Lietuvos turizmo rūmai
Lietuvos automobilių kelių direkcija
Lietuvos autoverslininkų asociacija
Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija LINAVA
Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA
Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija
Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacija „Lietuvos mediena“
Lietuvos statybininkų asociacija
Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacija
Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija LATIA
Lengvosios pramonės centras
Lietuvos leidėjų asociacija
Lietuvos kultūros institutas
Ugdymo plėtotės centras
Lietuvos meno galerininkų asociacija
Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA
VšĮ „Versli Lietuva“
VšĮ „Keliauk Lietuvoje“
„Verslo žinios“
Lietuvos verslo konfederacija
Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija
Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacija
Lietuvos kinologų draugija
Kirpėjų ir grožio specialistų asociacija KIGSA
 
LITEXPO parodų dalyviai – verslo lyderiai
Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO parodose nuolat dalyvauja versle lyderiaujančios, sėkmingai ir novatoriškai verslą vystančios įmonės: „Paroc“, „Monier“, „EIKA“, „Wienerberger“, „Paroc“, „Hörmann Lietuva“, „Novaturas“, „Tez Tour“, „West Express“, „Baltic Clipper“, „Baltic Travel Service“, „Zbiga“, „Vadasiga“, „JUNG Vilnius“, KALBA.LT, „American English school“, FRAGRANCES INTERNATIONAL, „Tich“, „Statga“, „Lintera“, „Sarma“, „BIOK laboratorija“, „Eslauda“, „Inter Cars Lietuva“, „Elinta“, „Ruptela“, „Adampolis“, „Volvo Lietuva“, „Transmitto“, „Amanda“, „Baltechnika“, „Baltijos automobilių diagnostikos sistemos“, „MBR parduotuvių ir restoranų įranga“, „Sanitex“, „Lietuvos geležinkeliai“, „Limeta“, „Arvitra Baltic“, „Metos“, „UCS Baltic“, „Alma littera“, „Šviesa“, „VAGA“, „Media Incognito“, „Tyto alba“ „BMK“, „Tavo Mokykla“, „Larenta“, „Sanistal“, „Brolis Semiconductors“, „Labochema“, „MP Dental", „Plandent", „Unidentas", „Dab Dental" ir daugelis kitų.

REGLAMENTAI

VEIKLOS ATASKAITOS

PIRKIMŲ PLANAI

KONKURSINIAI PIRKIMAI

DARBO UŽMOKESTIS

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas 2016–2018 m. UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginį atlyginimą ir priedus), neatskaičius mokesčių.
Įmonės vadovui – direktoriui atlyginimą nustato bendrovės valdyba. Pagal bendrovės valdybos patvirtintą UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO direktoriaus, jo pavaduotojo ir finansų vadovo darbo apmokėjimo nustatymo tvarkos aprašą“ yra numatyta direktoriui kintama atlygio dalis – metinė premija, kuri priklauso nuo bendrovės rezultatų, bendrovės metinių tikslų pasiekimo. Maksimaliai galima metinė premija, įvykdžius visus nustatytus rodiklius 100 procentų, yra 4 mėnesinės algos.