BALTMEDICA 2017

BALTMEDICA 2017

Parodos data

2017 rugsėjo 21 - 23 d. Parodos darbo laikas Look

Parodos vieta

Lietuvos parodų ir kongres? centras "Litexpo", Laisv?s pr. 5, Vilnius; 5 parod? sal?.

20-oji tarptautinė specializuota odontologijos ir bendrosios medicinos paroda.

Kas antri metai rengiamoje didžiausioje Baltijos šalyse tarptautin?je parodoje BALTMEDICA 2017 pagrindinis d?mesys bus skiriamas odontologijai ir su ja susijusioms naujov?ms, inovacijoms bei aktualijomis.

Parodoje susitiks garsiausi odontologijos specialistai iš 15 pasaulio šali?, sprendim? pri?m?jai, tarptautini? asociacij? vadovai, odontologijos paslaug? tiek?jai ir prekini? ženkl? atstovai. Svarbiausias parodos renginys – tarptautin? konferencija „Baltic Dental Days”, kuri? organizuoja Lietuvos Respublikos odontolog? r?mai. Daugiau informacijos apie Baltic Dental Days spauskite ?ia.

Bendrosios medicinos sektoriuje bus pristatomos ?vairios medžiagos, priemon?s ir ?ranga medicinos ?staigoms ir laboratorijoms, farmacijos produktai, reabilitacijai ir diagnostikai skirta ?ranga, ligonini? baldai, sterilizavimo, dezinfekcijos, vienkartinio naudojimo bei asmens sveikatos prieži?ros priemon?s ir kt. Parodoje dalyvaus daugiau kaip 90 ?moni? iš 10 šali?: Estijos, Kinijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Olandijos, Rumunijos, Šveicarijos, Ukrainos, Vokietijos.

Parodos naujiena – renginys pla?iajai visuomenei SVEIKATOS ŠEŠTADIENIS. Paskutin? parodos dien? skirsime kiekvienam žmogui, kuris s?moningai r?pinasi savo sveikata, grožiu ir neretai sau aktuali? atsakym? ieškosi internete.

Atvykusi? ? SVEIKATOS ŠEŠTADIEN? lauks:

  • Dukart Europos kult?rizmo ?empionas, fitneso treneris Andrius Pauliukevi?ius. Pasisemkite žini? ir id?j? Andriaus paskaitoje ir laim?kite jo sudaryt? asmenin? mitybos plan?, kuris taps puikia paskata prad?ti gyventi sveikiau ir dar labiau r?pintis savimi;
  • Nemokami sveikatos tyrimai: k?no sud?ties matavimas (riebal?, raumen? santykis, visceralini? riebal? kiekis, svoris, KMI, BKN (bazin? kalorij? norma), kraujosp?džio matavimas, hepatito C tyrimo kupon? dalinimas, konsultacijos laboratorini? tyrim? klausimais;
  • Seminar? ciklas „Sveika šypsena“ – visa informacija iš Lietuvos odontologijos specialist? apie dant? balinim?, tiesinim?, protezavim?, implantavim?, burnos higien?, estetin? plombavim?, vaik? odontogij?;
  • Paskaita „Stuburas ir p?dos: skausm? priežastys, paprastos ir greitos priemon?s j? išvengti“;
  • Pirmosios pagalbos mokymai ;
  • Paskaita ,,Jaunas veidas (Face building)“;
  • Susitikimas su paramos organizacija ,,Raudonos nosys“;
  • Sveikuoli? baras, kuriame pasim?gausite šviežiai spaustomis sultimis, energetiniais, liekninan?iais, kardio vaisi? kokteiliais, ekologiška arbata, veganiškais ir vegetariškais desertais – pyragais, saldainiais ir kitais sveikais gard?siais. Daugiau informacijos apie Sveikatos Šeštadien? spauskite ?ia. 

Parodos renginiai

Rugsėjo 21 d.
10:00 - 17:45
Konferencija skirta visų specialybių gydytojams, bendrosios praktikos slaugytojoms, ergoterapeutams, kineziterapeutams ir kitų specialybių atstovams „Ar netradiciniai gydymo būdai gali atrasti vietą šiuolaikinėje medicinoje ?“
Vieta: Konferencijų salė 5.3
Rugsėjo 21 d.
10:30 - 18:00
STOMATOLOGIJOS MOKSLO PARAMOS FONDO KONFERENCIJA
Vieta: konferencijų salė 5.1, II aukštas, įėjimas iš 5 salės
Rugsėjo 22 d.
10:00 - 17:00
Konferencija "Baltic dental days"
Vieta: Konferencijų salės 5.1, 5.3
Rugsėjo 23 d.
10:00 - 17:00
Konferencija "Baltic dental days"
Vieta: Konferencijų salės 5.1
Rugsėjo 23 d.
10:00 - 14:00
Konferencija ''Baltic dental days"
Vieta: Konferencijų salė 5.3
Rugsėjo 23 d.
10:00 - 16:00
SVEIKATOS ŠEŠTADIENIS
Vieta: 5 salė; 5.5 konferencijų salė

Naujienos

2015 M. STATISTIKA

next
prev

4 600 kv. m.

Parodos plotas

101 įmonės

Dalyviai

20 įmonių

Užsienio dalyviai

5 800

Lankytojai

ORGANIZATORIAI