PARENGTOS UAB LIETUVOS PARODŲ IR KONGRESŲ CENTRO „LITEXPO“ IR UAB „OVANTIS“ REORGANIZAVIMO SĄLYGOS BEI ATNAUJINTI ĮSTATAI

2019 m. spalio 18 d. UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ visuotinio akcininkų susirinkimo ir 2019 m. spalio 18 m. UAB „Ovantis“ vienintelio akcininko sprendimu „Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Ovantis“ reorganizavimo sąlygų parengimui“ buvo pritarta UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ ir UAB „Ovantis“ reorganizavimo sąlygų parengimui.

 

2019 m. spalio 22 d. UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ valdyba ir UAB „Ovantis“ vadovas parengė reorganizavimo sąlygas ir po reorganizavimo veiksiančios UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ įstatus.

Pagal reorganizavimo sąlygas UAB „Ovantis“ bus reorganizuota prijungimo būdu ir po reorganizavimo pasibaigs bei perleis visą savo turtą, teises ir pareigas po reorganizavimo veiklą tęsiančiai bendrovei UAB Lietuvos parodų ir kongresų centrui „Litexpo“, kuriai nuo reorganizavimo sąlygose numatyto turto, teisių ir pareigų priėmimo-perdavimo akto, kuris turės būti pasirašytas per 30 dienų nuo UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ pakeistų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos, pasirašymo momento pereis UAB „Ovantis“ teisės ir pareigos, taip pat teisės ir pareigos pagal sandorius bei sandoriai bus įtraukti į UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ buhalterinę apskaitą.

Informacija apie reorganizavime dalyvaujančią bendrovę ir po reorganizavimo veiksiančią bendrovę UAB Lietuvos parodų ir kongresų centrą „Litexpo“ (toliau – Litexpo):

Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė

Buveinė – Laisvės pr. 5, Vilniaus m. sav. Lietuva LT-04215

Juridinio asmens kodas – 120080713

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Litexpo – juridinių asmenų registras

 

Informacija apie reorganizuojamą UAB „OVANTIS“:

Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė

Buveinė – Laisvės pr. 5, Vilniaus m. sav. Lietuva LT-04215

Juridinio asmens kodas – 302926583

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie UAB „Ovantis“ – juridinių asmenų registras

 

Visi bendrovių Litexpo ir UAB „Ovantis“ įsipareigojimai klientams bei darbuotojams bus tęsiami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus reikalavimus, UAB „Ovantis“ teises ir pareigas po reorganizavimo perims Litexpo.

 

Su parengtomis reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo tęsiančios veiklą Litexpo įstatais ir kitais su reorganizavimu susijusiais dokumentais galima susipažinti Litexpo registruotoje buveinėje Laisvės pr. 5, Vilnius, arba UAB „Ovantis“ registruotoje buveinėje Laisvės pr. 5, Vilnius, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30 val. iki reorganizavimo pabaigos. Numatoma reorganizavimo pabaiga iki 2020 m. vasario mėn.

Dokumentai