Log in

Register

Login

Register

SALARIES

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas 2018–2019 m. LITEXPO darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginį atlyginimą ir priedus), neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas
2018 m.2019 m.
Darbuotojų skaičiusVidutinis darbo užmokestisDarbuotojų skaičiusVidutinis darbo užmokestis
Aukščiausio lygmens vadovas1441414518
Pagrindinių veiklų padalinių vadovai8336192782
Palaikančių veiklų padalinių vadovai3217232059
Vyriausieji specialistai9202481789
Vyresnieji sprecialistai, specialistai191449261462
Aptarnaujantys darbuotojai, kvalifikuoti, nekvalifikuoti darbininkai221092231319

Bendrovės vadovo atlygio nustatymą reglamentuoja Valdybos patvirtintas (2016-05-23 Valdybos posėdžio protokolas Nr. VP-4) „UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ direktoriaus, jo pavaduotojo ir finansų vadovo darbo apmokėjimo tvarkos aprašas“. Mėnesinės algos pastovioji dalis nustatoma koeficientais, taikant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos Seimo nustatytą Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį. Kintama dalis skiriama už pardavimo pajamų bei pelno iki apmokestinimo planinių rodiklių vykdymą ir išmokama apraše nustatytu periodiškumu.

Patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinius už sėkmingus metinius Bendrovės darbo rezultatus bei strateginiame veiklos plane numatytų finansinių ir nefinansinių rodiklių vykdymą užtikrinant veiklos efektyvumą ir verslo vertės didinimą bei infrastruktūros išlaikymą ir plėtrą (nuosavo kapitalo grąžos rodiklis (ROE), investuoto kapitalo grąža (ROIC), investicinio plano vykdymas), valdybos sprendimu iš įmonės pelno gali būti skiriama metinė premija. Maksimaliai galima metinė premija, įvykdžius visus nustatytus rodiklius 100 procentų, yra 4 mėnesinės algos.

Got questions?

We advise on all issues related to the organization of new events, ticket purchase, etc.

Send a message

Get the news first

Get information about the latest events, exhibitions and other news

Your personal data is collected in order to evaluate your needs and provide a best possible information from Lithuanian Exhibition and Congress Centre LITEXPO. By filling this form you agree to our Privacy policy terms.

×

Got questions?

    I give my consent to receive Litexpo information by contact data provided above. I can revoke my consent anytime be sending an email.