Prisijungti

Registruotis

Login

Register

DARBO UŽMOKESTIS

DIREKTORIAUS ATLYGIO POLITIKA: Bendrovės direktoriaus atlygio nustatymą reglamentuoja valdybos patvirtinta „UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ direktoriaus, atlygio politika“ (2020-07-27 Valdybos posėdžio protokolas Nr. VP-44).

 

Direktoriaus atlygis susideda:

  • Mėnesinės algos pastovioji dalis nustatoma darbo sutartyje.
  • Kintama dalis mokama už EBITDA rodiklio vykdymą, skaičiuojant nuo metų pradžios ir išmokamos kartu su pareiginiu atlyginimu kas ketvirtį.
  • Metinė premija Bendrovės direktoriui mokama už sėkmingą valdybos nustatytų asmeninių tikslų vykdymą. Premijos dydis negali viršyti 2 mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžių.

 

DARBUOTOJŲ ATLYGIO POLITIKA: LITEXPO yra įdiegta atlygio valdymo sistema, kuri kasmet yra peržiūrima ir pagal poreikį atnaujinama. LITEXPO vadovaujasi „atsakingo atlygio“ principu ir siekia, kad įmonės finansai būtų valdomi efektyviai bei užtikrintų įmonės strateginių tikslų vykdymą.

ATLYGIS KOLEGIALIEMS VALDYMO ORGANŲ NARIAMS: LITEXPO priežiūros ir valdymo organų nariai yra skiriami ketverių metų kadencijai. Su jais yra sudarytos civilinės sutartys, kuriose detalizuojamos jo/jos atsakomybės, pareigos, teisės bei funkcijos.

Atlygis valdybos nariams mokamas remiantis 2016 m. vasario 1 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintu „UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ valdybos nario atlygio apmokėjimo tvarkos aprašu“. Mokamas fiksuotas atlygis už dalyvavimą valdybos posėdyje.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas 2019–2020 m. LITEXPO darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginį atlyginimą ir priedus), neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas
2020 m.2021 m.
Darbuotojų skaičiusVidutinis darbo užmokestisDarbuotojų skaičiusVidutinis darbo užmokestis
Aukščiausio lygmens vadovas1451814505
Pagrindinių veiklų padalinių vadovai7222633008
Palaikančių veiklų padalinių vadovai2185462193
Vyriausieji specialistai9161071811
Vyresnieji specialistai, specialistai201315221585
Aptarnaujantys darbuotojai, kvalifikuoti, nekvalifikuoti darbininkai201187191163

Turite klausimų?

Konsultuojame visais klausimais, susijusiais su naujų renginių organizavimu, bilietų pirkimu ir pan.

Parašykite mums

Gaukite naujienas pirmi

Gauti informaciją apie naujausius renginius, parodas ir kitas naujienas

Jūsų asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi, siekiant įvertinti Jūsų poreikius ir pateikti UAB „Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO“ tinkamiausią pasiūlymą. Užpildydami šią formą, Jūs sutinkate su mūsų „Privatumo politikoje" aprašytomis taisyklėmis

×

Turite klausimų?

    Sutinku gauti projekto informaciją ir pasiūlymus, o jų parengimui naudoti aukščiau pateiktus duomenis. Bet kuriuo metu turiu teisę atšaukti savo sutikimą apie tai pranešus el. paštu.