Prisijungti

Registruotis

Login

Register

DARBO UŽMOKESTIS

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas 2018–2019 m. LITEXPO darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginį atlyginimą ir priedus), neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas
2018 m.2019 m.
Darbuotojų skaičiusVidutinis darbo užmokestisDarbuotojų skaičiusVidutinis darbo užmokestis
Aukščiausio lygmens vadovas1441414518
Pagrindinių veiklų padalinių vadovai8336192782
Palaikančių veiklų padalinių vadovai3217232059
Vyriausieji specialistai9202481789
Vyresnieji sprecialistai, specialistai191449261462
Aptarnaujantys darbuotojai, kvalifikuoti, nekvalifikuoti darbininkai221092231319

Bendrovės vadovo atlygio nustatymą reglamentuoja Valdybos patvirtintas (2016-05-23 Valdybos posėdžio protokolas Nr. VP-4) „UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ direktoriaus, jo pavaduotojo ir finansų vadovo darbo apmokėjimo tvarkos aprašas“. Mėnesinės algos pastovioji dalis nustatoma koeficientais, taikant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos Seimo nustatytą Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį. Kintama dalis skiriama už pardavimo pajamų bei pelno iki apmokestinimo planinių rodiklių vykdymą ir išmokama apraše nustatytu periodiškumu.

Patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinius už sėkmingus metinius Bendrovės darbo rezultatus bei strateginiame veiklos plane numatytų finansinių ir nefinansinių rodiklių vykdymą užtikrinant veiklos efektyvumą ir verslo vertės didinimą bei infrastruktūros išlaikymą ir plėtrą (nuosavo kapitalo grąžos rodiklis (ROE), investuoto kapitalo grąža (ROIC), investicinio plano vykdymas), valdybos sprendimu iš įmonės pelno gali būti skiriama metinė premija. Maksimaliai galima metinė premija, įvykdžius visus nustatytus rodiklius 100 procentų, yra 4 mėnesinės algos.

Turite klausimų?

Konsultuojame visais klausimais, susijusiais su naujų renginių organizavimu, bilietų pirkimu ir pan.

Parašykite mums

Gaukite naujienas pirmi

Gauti informaciją apie naujausius renginius, parodas ir kitas naujienas

Jūsų asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi, siekiant įvertinti Jūsų poreikius ir pateikti UAB „ Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO“ tinkamiausią pasiūlymą. Užpildydami šią formą, Jūs sutinkate kad su mūsų "Privatumo Politikoje" aprašytomis taisyklėmis

×

Turite klausimų?

    Sutinku gauti projekto informaciją ir pasiūlymus, o jų parengimui naudoti aukščiau pateiktus duomenis. Bet kuriuo metu turiu teisę atšaukti savo sutikimą apie tai pranešus el. paštu.