„LITEXPO“ VADOVYBĖ

Direktorius Jonas Sakalauskas (https://www.linkedin.com/in/jonassakalauskas/)

2023 m. liepos 29 d. vadovauti Lietuvos parodų ir kongresų centrui „Litexpo“ pradėjo Jonas Sakalauskas, paskirtas 2023-07-14 valdybos posėdžio metu Nr. VP-87 (pagal AB įstatymo 371 str. 1 d. – 5 metų kadencijai). Jonas Sakalauskas 5 metus vadovavo Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatrui, Klaipėdos valstybiniam muzikiniam teatrui bei dirbo kaip nepriklausomas kultūrinių renginių prodiuseris.

„Litexpo“ vadovas skiriamas penkerių metų kadencijai su galimybe būti renkamas antrai kadencijai iš eilės.

LITEXPO valdyba

2022 m. sausio 19 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu išrinkti keturi nepriklausomi „Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO“ valdybos nariai – Mantas Dubauskas, Aleksandras Golod, Žilvinas Pakeltis ir Ramutė Ribinskienė. 2022 m. liepos 11 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu  išrinkta – Rūta Steckienė. Valdybos pirmininke išrinkta R. Ribinskienė.

Mantas Dubauskas – nepriklausomas valdybos narys. 2016-2022 metais dirbo AB „Lietuvos geležinkeliai“ Komunikacijos departamento direktoriumi, korporatyvinių reikalų direktoriumi, 2019-2022 metais – UAB „LTG Link“ valdybos nariu. Iki tol jis dirbo energetikos ministro patarėju, prieš tai – žurnalistu bei redaktoriumi įvairiuose leidiniuose, bendradarbiavo su užsienio žiniasklaida. M. Dubauskas yra įgijęs verslo vadybos magistro laipsnį Vytauto Didžiojo universitete, taip pat baigęs tarptautinę vadovų verslo vadybos programą (EMBA) „BMI Executive Institute“.

Aleksandras Golod – nepriklausomas valdybos narys. Nuo 2017-ųjų jis dirba AB „Telia Lietuva“, kur pastaruosius keturis metus vadovauja vidutinio ir stambaus verslo pardavimų padaliniui. Prieš tai A. Golod dirbo įvairiose Lietuvos ir užsienio įmonėse, pvz., „Microsoft“ rinkodaros direktoriumi Baltijos šalims ir stambaus verslo rinkodaros vadovu Rytų Europai „Microsoft“ korporacijoje.

Žilvinas Pakeltis – nepriklausomas valdybos narys. 2014-2020 m. jis dirbo valdybos nariu AS Rigas Dzirnavnieks ir Baltic Mill pardavimų bei marketingo vadovu. Prieš tai tarptautinėje įmonėje Tetra Pak vadovavo pardavimams Centrinės Azijos regione, produktų grupei pasauliniu mastu bei dirbo pardavimų ir rinkodaros srityse Baltijos šalyse. Šiuo metu, Ž. Pakeltis yra Všį „Inovacijų agentūra“  nepriklausomas valdybos narys

Ramutė Ribinskienė – nepriklausoma valdybos narė. Valdybos pirmininkė. Sukaupusi daugiau nei 25 metų darbo privačiame ir viešajame sektoriuose patirtį. 2016–2019 m. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Finansų departamento direktore ir laikinai ėjo generalinio direktoriaus pareigas, 2010–2013 m. ji dirbo AB „Lietuvos energija“ įmonių grupėje, buvo AB „Lesto“ (dabar AB „ESO“) Finansų ir administravimo tarnybos direktore ir valdybos nare. Prieš tai – 11 metų finansų direktore Merko grupėje. Šiuo metu R. Ribinskienė yra AB “LRT Centras” Audito komiteto pirmininkė, UAB „Utenos šilumos tinklai“ stebėtojų tarybos narė. R.Ribinskienė yra įgijusi ekonominės kibernetikos magistro laipsnį Vilniaus Universitete.

Rūta Steckienė – ekonomikos ir inovacijų ministerijos deleguota valdybos narė. Ji yra sukaupusi daugiau nei 15 metų darbo patirtį bendrovių teisės taikymo ir politikos formavimo srityse. 2006 – 2009 m. ji dirbo AB “ŽIA valda” (dabar AB “Vertas Management”) įmonių grupėje, o nuo 2009 m. Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje. R. Steckienė 2012-2014 m. dirbo Bendrovių teisės atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu ji pirmininkavo ES Tarybos Bendrovių teisės darbo grupei. Šiuo metu valdybos narė yra ministerijos Įmonių politikos departamento Įmonių teisės skyriaus patarėja. R. Steckienė yra įgijusi teisės magistro laipsnį Mykolo Romerio universitete, taip pat teisės magistro laipsnį Savojos Mont Blanc Universitete (Prancūzija).

 

Valdyba veikia pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ir Valdybos darbo reglamentą.

LITEXPO valdyba renkama ketverių metų kadencijai (2022–2026 m.).

Turite klausimų?

Konsultuojame visais klausimais, susijusiais su naujų renginių organizavimu, bilietų pirkimu ir pan.

Parašykite mums
×

Turite klausimų?

    Sutinku gauti projekto informaciją ir pasiūlymus, o jų parengimui naudoti aukščiau pateiktus duomenis. Bet kuriuo metu turiu teisę atšaukti savo sutikimą apie tai pranešus el. paštu.