2024 02 12

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras kviečia pasimatyti Vilniaus knygų mugėje

2024 m. vasario 22–25 dienomis Vilniuje, LITEXPO parodų ir kongresų centre vyksiančioje tarptautinėje 24-oje knygų mugėje, tarp gausybės leidyklų, savo darbus pristatys ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Centro Leidybos skyrius vilniečiams sostinės svečiams rengs knygų pristatymus ir susitikimus su jų autoriais. Apsilankę Vilniaus knygų mugėje, skaitytojai bus kviečiami įsigyti gausybę istorinės atminties knygų, albumų ir žurnalų lietuvių, anglų ir kitomis kalbomis. Dr. Severino Vaitiekaus knyga „Kas mūsų – kova įgysim“ Lietuvos žvalgybos vaidmuo sujungiant Didžiąją ir Mažąją Lietuvą. Knygoje apžvelgiama Lietuvos ir užsienio valstybių (pirmiausia Lenkijos ir Prancūzijos) žvalgybų veikla Klaipėdos krašte, lietuvių žvalgų vaidmuo ir indėlis rengiant ir vykdant 1923 m. Klaipėdos sukilimą, pateikiamos operacijoje dalyvavusių lietuvių žvalgų biografijos. Leidinyje taip pat nagrinėjama lietuvių žvalgybos ir vidaus saugumo institucijų formavimas ir veikimas Klaipėdos
krašte 1923–1939 m., sujungus Mažąją Lietuvą su Didžiąja. Knyga gausiai iliustruota vertingomis istorinėmis nuotraukomis.
Leidinio pristatymas vyks Vilniaus knygų mugėje 2024 m. vasario 22 d. 11 val. 5.2 salėje. Renginyje dalyvaus knygos autorius, LGGRTC Specialiųjų tyrimų skyriaus vyresnysis istorikas dr. Severinas Vaitiekus ir rašytojas, istorikas, VU dr. Bernardas Gailius. Renginį moderuos LGGRTC Okupacinių režimų veiklos tyrimų ir viešinimo skyriaus vyriausioji istorikė dr. Sandra Grigaravičiūtė.
Po knygos „Kas mūsų – kova įgysim“ pristatymo renginio salėje autorius bendraus su skaitytojais ir dalins autografus 2024 m. vasario 22 d. 12 val. LGGRTC stende 5. D 23. Dr. Arūno Bubnio knyga „Lietuviai Štuthofo koncentracijos stovykloje 1942–1945 metais“ bus pristatoma 2024 m. vasario 22 d. 14 val. LGGRTC stende 5. D 23.Autorius bendraus su skaitytojais ir dalins autografus. „Lietuviai Štuthofo koncentracijos stovykloje 1942–1945 metais“ – istoriko dr. Arūno Bubnio knyga, pasakojanti apie Lietuvos žmonių – politikų ir inteligentų, darbininkų ir ūkininkų – įkalinimą Štuthofo koncentracijos stovykloje, jų mirtis bei kančias. Apie Štuthofo mirties stovyklą pasaulyje publikuota nemažai knygų bei leidinių, tyrinėta šaltinių bei dokumentų, atlikta šios srities tyrimų. Ši lietuvių istoriko knyga – bene pirmoji, kurioje dokumentaliai ir išsamiai pateikiamos žinios apie Štuthofe kalėjusius ir žuvusius lietuvius.
Dr. Juozo Banionio knygos „Lietuvos išlaisvinimo misija: svarbiausios žinios apie VLIK‘ą 1943–1993 m.“ pristatymas ir bendravimas su skaitytojais vyks 2024 m. vasario 22 d. 16 val. LGGRTC stende 5. D 23. Mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“, 2023 m. Nr. 1(53) – skirtas Ukrainos kovos už nepriklausomybę šimtmečiui, jame publikuojami Ukrainos istorikų straipsniai lietuvių ir anglų kalbomis.

Dr. Tetiana Boriak, žurnalo „Genocidas ir rezistencija“, 2023 m. Nr.1(53) sudarytoja, Ukrainos istorikė, šiuo metu Vilniaus universiteto istorijos fakulteto mokslo darbuotoja, pristatys žurnalą ir bendraus su skaitytojais 2024 m. vasario 23 d. 11 val. LGGRTC stende 5. D 23 Dr. Darius Juodis knygų „Prasiveržti pro geležinę uždangą (Lietuvos gyventojų pabėgimai iš SSRS)“ ir Breaking Through the Iron Curtain (Residents of Lithuania Who Escaped from the
USSR) autorius bendraus su skaitytojais ir autografus dalins 2024 m. vasario 23 d. 13 val. LGGRTC stende 5. D.
Benas Navakauskas, Birutė Panumienė, Violeta Jasinskienė, Elvyra Mickevič, Jolanta Vilija Sinkevičiūtė, Julita Milašiūtė – Tremtinių ir politinių kalinių albumo „Ištremti iš Tėvynės/ Deported From Their Homeland“ autoriai ir sudarytojai. Leidinys skiriamas 2023 m. skelbtiems tremtinių ir politinių kalinių metams paminėti. 1940–1990 m. sovietų okupuotoje Lietuvoje nuo politinių represijų nukentėjo apie 300 tūkst. žmonių. Teroru siekta suardyti nepriklausomos Lietuvos visuomenės struktūrą, keisti krašto etninę sudėtį, eliminuoti iš visuomenės tiek okupaciniam režimui aktyviai besipriešinusius, tiek dėl savo socialinio statuso, giminystės ryšių „komunizmo statyboms“ netinkamus asmenis. Albume pateikiama apie 700 nuotraukų, kuriomis nuosekliai rekonstruojami Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių likimai: patirtas teroras, prievartinis darbas sovietinėje pramonėje, taip pat išgyvenimo strategijos, tradicijų išsaugojimas, neginkluotas pasipriešinimas tremties vietose ir Gulago
lageriuose, žuvusiųjų palaidojimo vietos. Leidinio tekstai parengti lietuvių ir anglų kalbomis. Albumo Vilniaus knygų mugėje pristatymas vyks 2024 m. vasario 23 d. 15 val. Rašytojų kampe.
Renginį moderuos Živilė Kropaitė-Basiulė žurnalistė, laidų vedėja. Renginyje dalyvaus Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai: Benas Navakauskas Memorialinio departamento Atminimo programų skyriaus vyresnysis patarėjas, Ramunė Driaučiūnaitė Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus direktorė ir Violeta Jasinskienė Atminimo programų skyriaus vyriausioji istorikė. Tremtinių ir politinių kalinių albumo „Ištremti iš Tėvynės/ Deported From Their Homeland“ sudarytojai bendraus su skaitytojais vasario 23 d. 16 val. LGGRTC stende 5.D 23.

Rūtos Trimonienės knyga ,,XX amžiaus antrosios pusės LIETUVOS laisvės kovas menančios vietos ir statiniai“

Šiame leidinyje apžvelgiami 1940‒1941 m. ir 1944‒1990 m. sovietų represinių struktūrų vykdytas Lietuvos piliečių genocidas ir vykusios kovos už Lietuvos laisvę, pristatant, nagrinėjat ir teikiant duomenis apie įvairiais laikotarpiais statytus paminklus, žyminčius svarbias įvykių ir laidojimo vietas, bei statinius. Knygoje pateikti istoriniai archyviniai ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre saugomi liudininkų prisiminimų duomenys, įvairiuose leidiniuose publikuoti tremtinių ir politinių kalinių atsiminimai leis bendrojo ugdymo istorijos ir neformaliojo švietimo mokytojams, taip pat žmonėms, besidomintiems šia sudėtinga Lietuvos laikotarpio istorija,

apžvelgti įvykius chronologine tvarka: nuo pirmosios sovietų okupacijos iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.
Leidinį pristatys Memorialinio departamento Atminimo programų skyriaus vedėjas dr. Linas Jašinauskas ir Istorinės atminties įamžinimo skyriaus vyriausioji istorikė Rūta Trimonienė ir su skaitytojais bendraus 2024 m. vasario 24 d. 11 val. LGGRTC stende 5. D 23.

Turite klausimų?

Konsultuojame visais klausimais, susijusiais su naujų renginių organizavimu, bilietų pirkimu ir pan.

Parašykite mums
×

Turite klausimų?

    Sutinku gauti projekto informaciją ir pasiūlymus, o jų parengimui naudoti aukščiau pateiktus duomenis. Bet kuriuo metu turiu teisę atšaukti savo sutikimą apie tai pranešus el. paštu.