2020 09 01

Parodoje „Mokykla 2019“ lankytojų lauks Didaktikos klasė (3.1 konferencijų salė)

Didaktikos klasėje šalies mokytojus pasitiks daugybė įdomių, jų kasdienį gyvenimą praturtinsiančių renginių. Čia ne tik teoriškai skleisis aktualiausios šių dienų temos, bet tam tikrus dalykus bus galima išmėginti praktiškai!

Skirtingos temos – vienai auditorijai!

Pirmąją parodos dieną (lapkričio 22 d.) Didaktikos klasėje (11.00–11.45 val.) Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos mokytojų kolektyvas pristatys renginį „Medijos: suprasti ir sukurti“. Renginyje bus kalbama apie tai, kad mokyklose medijų raštingumo gebėjimai kol kas ugdomi retai, nors jų svarba neabejotina. Mokytojai turės galimybę susipažinti su jau sukurta „Medijos ir visuomenė“ mokymo programa ir metodine medžiaga, kurią sudaro daugiau kaip 70 parengtų pamokų. O galbūt vieną iš jų ir išbandyti?..

Vėliau (13.00–13.45 val.) mokytojos Jelena Šalnienė ir Jūratė Lukoševičienė iš Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos pristatys renginį „Mokytojų klubas – iššūkis ar galimybė?“. Renginio tikslas – naujo, kritiško ir entuziastingo požiūrio formavimas į įtraukujį ugdymą. Čia mokytojai galės pasisemti informacijos, kaip motyvuoti, taupyti laiką ir rasti naujų metodų organizuojant kūrybišką ugdymą. Per susitikimą taip pat susipažinsite su Vilniaus sav. Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos Mokytojų klubo trejų metų veiklos patirtimi. Turėsite galimybę ne tik teoriškai, bet ir praktiškai gilinti XXI a. kompetencijas (kritinį mąstymą, bendradarbiavimą ir džiaugsmą kuriant kartu). Pasak renginio organizatorių, jų sukaupta patirtis, gebėjimai ir metodikos paskatins mokytojus kitaip pažvelgti į ugdymo proceso, laiko vadybos ir komandinio darbo organizavimą.

Kadangi šių metų parodos „Mokykla 2019“ viena iš pagrindinių temų – įtraukusis ugdymas, tad Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla (15.00–15.45 val.) Didaktikos klasėje pakvies į renginį „Aš, kaip ir tu…“, kur pristatys specialiojo ugdymo modelį: Specialiojo ugdymo skyriaus lavinamąsias ir socialinių įgūdžių ugdymo klases, jų veiklą, pasiektus rezultatus; įtraukiojo ugdymo pavyzdžius bendrojo ugdymo klasėse; dienos užimtumo centrą. Taip pat pasidalys mokyklos ir skyriaus mokytojų bei specialistų gerąja darbo patirtimi, galėsite išgirsti mokinių tėvų nuomonę, administracijos pastebėjimus, pasiklausyti mokinio, turinčio regos negalią, sukurtų eilių.

Nuo įtraukiojo ugdymo… iki pažangios analitikos modelio!

Antroji parodos diena (lapkričio 23 d.) Didaktikos klasėje atvers dar platesnį temų diapazoną. Įtraukiojo ugdymo temą tęs Kauno Kovo 11-osios gimnazija su renginiu „Įtraukusis ugdymas Kauno Kovo 11-osios gimnazijoje: mokytojo iššūkiai, galimybės ir realybė“ (10.00–10.45 val.).

Iškart popiet (13.00–13.45 val.) Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos mokytojai dalysis patirtimi renginyje „Kryptingas informatinio-matematinio mąstymo ugdymas“. Bus keliami klausimai, ar realu informatikos kaip atskiro dalyko pradėti mokyti nuo antros klasės? Kiek tai naudinga augančiai asmenybei? Kiek mokykla gali suderinti ugdymo turinio galimybes ir mokyklos bendruomenės poreikius? Ir pan.

Na, o Šiaulių r. Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojai pristatys „Pažangios analitikos modelį“ (14.00–14.45 val.). Renginio organizatoriai, remiasi edukologu John Hatie (2014) įžvalgomis, kuris teigia, kad vaiko mokymosi sėkmei įtakos turi daugiau kaip 138 veiksniai. Visus juos suvokti ir valdyti įprastais būdais – nebeįmanoma. Švietimo sistemoje pradėti taikyti IT pažangios analitikos modeliai, leidžiantys sujungti skirtingus duomenis apie vaiko šeimą veiksmingesniam individualizuoto ugdymo procesui. Pažangios analitikos modeliai leidžia atlikti mokymosi sėkmę lemiančių veiksnių daugiamatę analizę ir modeliuoti darbo su šeima scenarijus, siekiant mažinti negatyvų šeimos poveikį vaiko mokymosi pasiekimams. Viena iš sėkmingų pažangios analitikos modelių naudojimo ugdymo proceso efektyvumo valdymui praktikų – „Tacoma“ (JAV) valstybinių mokyklų tinklas, kurio pavyzdžiu Lietuvoje buvo sukurtas modelis matematikos pasiekimams gerinti. Simuliacijos būdu bus pristatytas sukurtas produktas.

Ir čia – tik maža dalis renginių, vyksiančių per parodą Didaktikos klasėje!

Suintrigavome?.. Ateikite, sužinokite ir patys išmėginkite!

Turite klausimų?

Konsultuojame visais klausimais, susijusiais su naujų renginių organizavimu, bilietų pirkimu ir pan.

Parašykite mums
×

Turite klausimų?

    Sutinku gauti projekto informaciją ir pasiūlymus, o jų parengimui naudoti aukščiau pateiktus duomenis. Bet kuriuo metu turiu teisę atšaukti savo sutikimą apie tai pranešus el. paštu.