2020 10 02

STOMATOLOGIJOS MOKSLO PARAMOS FONDO KONFERENCIJA

Mieli Kolegos!

Kviečiame Jus į išskirtinę interaktyvią konferenciją, kurios metu bus dalijamasi nuomonėmis, Jums teks balsuoti už pasirinktą gydymo planą,
dalyvauti apibendrinant žinias bei formuluojant išvadas… Konferencija nekomercinė, lektoriai nepriklausomi ir jų neremia jokios fimos,
gaminančios odontologijos gaminius. Organizuodami šią konferenciją siekiame išsamiau supažindinti odontologus praktikus su įrodymais
paremtu požiūriu į gydymo planavimą sudėtingose klinikinėse situacijose. Todėl pakvietėme kompetentingą lektorių komandą atstovaujančią
akademinę ir praktinę odontologiją Europoje, Amerikoje ir Lietuvoje. Be to,dalyvaudami šioje konferencijoje, Jūs paremsite SMPF tuo prisidėdami
prie prasmingos veiklos.

Laukiame Jūsų!
SMPF valdybos pirmininkė Dr. Žana Sakalauskienė

 

 

APIE LEKTORIUS

 

Prof. Dr. Leandro Chambrone (Brazilija)

Leandro Chambrone baigė odontologijos studijas 2000 metais. Nuo to laiko vykdo akademinę bei privačią klinikinę
odontologijos veiklą. Per šį laikotarpį jis įgijo periodontologo bei ortodonto specialybes, apgynė daktaro disertaciją
bei dalyvavo daugelyje klinikinių tyrimų, susijusių su įrodymais paremta odontologjos praktika. Dr. L. Chambrone yra
autorius arba bendraautorius daugiau nei 90 mokslinių publikacijų (straipsniai, klinikinių mokomųjų knygų dalys, du
vadovėliai). Dr. L. Chambrone recenzuoja pristatomus publikacijoms tyrimus bei studijas aštuoniuose odontologijos bei
medicinos žurnaluose, turinčiuose aukščiausią reitingą, kaip klinikinių tyrimų vertinimo bei duomenų interpretavimo
ekspertas, be to yra mokslinio žurnalo „Clinical Oral Implants Research“ redakcinės kolegijos narys. Taip pat dr. L.
Chambrone yra vienas iš lektorių, rekomenduojamų Amerikos Periodontologijos Aakademijos (AAP).
Darbo patirtys: nuo 2000 iki dabar – privati praktika San Paule, Brazilijoje; 2000-2009 – asistentas, San Paulo universitetas, Brazilija; 2012-
2014: asistentas, Guarulhos Universitetas, Brazilija; nuo 2015 iki dabar – docentas, El Bosque Universitetas, Brazilija; nuo 2015 iki dabar profesorius, Ibirapuera universitetasy, Brazilija; nuo 2016 iki dabar – vizituojantis docentas, Ajovos universitetas, JAV

Doc. Dr. Klaus Wen Lung Neuhaus (Šveicarija)

Klaus W. L. Neuhaus baigė odontologijos studijas privačiame Witten/Herdecke universitete Vokietijooje 2003 m. ir
2004 m. apgynė daktaro disertaciją apie floriduoto pieno įtaką pirminiam kariesui. 2004-2007 m. dr. Kl. Neuhaus
dirbo asistentu bei moksliniu bendradarbiu Peridontologijos, endodontologijos ir kariesologijos padalinyje Bazelio
universitete Šveicarijoje, kur kartu įgijo endodontologo specialybę. Nuo 2008 dr. Kl. Neuhaus dirba vyresniuoju
lektoriumi Berno universitete Šveicarijoje Profiaktinės, restauracinės ir vaikų odontologijos padalinyje. Nuo 2014 dr.
Kl. Neuhaus yra konservatyviosios odontologijos docentas. Dr. Kl. Neuhaus tyrimai apima profiktinę odontologiją,
karieso diagnoztiką, minimaliai invazyvią odontologiją bei endodontiją. Taip pat dr. Kl. Neuhaus yra baigęs fortepiono
studijas Kelno Muzikos akademijoje, kur 1999 m. įgijo Muzikos meno magistro diplomą.

 

Lekt. Gyd. Odont. Gary Itkin (Latvija)

G. Itkin baigė odontologijos studijas Rygos Stradins Universitete 2005 m. Tame pačiame universitete 2008 m. įgijo
endodontologo specializaciją. Gyd. G. Itkin nuo 2005 m. iki dabar dirba privačioje odontologijos klinikoje Rygoje.
Taip pat 2005-2008 m. dirbo Rygos Stradins Universitete endodontijos padalinyje bei nuo 2016 m. iki dabar dėsto
endodontiją Latvijos universitete. Gyd. G. Itkin dalyvavo įvairiuose implantologijos kursuose, kuriuose įgijo žinių,
leidžiančių jam savo klinikinėje praktikoje taikyti dantų implantus.

 

NORIME SUDARYTI SĄLYGAS JAUNIEMS ODONTOLOGAMS IŠKLAUSYTI VERTINGAS PASKAITAS BEI DISKUSIJAS, TODĖL ASMENIMS,
BAIGUSIEMS ODONTOLOGIJOS STUDIJAS NE ANKSČIAU KAIP PRIEŠ TREJUS METUS, BUS TAIKOMAS DVIGUBAI MAŽESNIS
REGISTRACIJOS MOKESTIS (BŪTINA PATEIKTI DIPLOMO KOPIJĄ).

 

 

NUMATOMA PROGRAMA

I DALIS   Dantys su komplikuota endo-patologija – įrodymais pagrįstas gydymo plano pasirinkimas
II DALIS  Dantys su komplikuota perio-patologija, ateities perspektyvos perio- ir implantų
odontologijoje

Konferencija registruojama LROR, numatoma 12 valandų sertifiatai. Paskaitos ir diskusijos vyks anglų k. (sinchroninis vertimas
į lietuvių kalbą, esant poreikiui). Registracija tel. 8652 42901. Dalyvio mokestis iki rugpjūčio 30 d. – 170 eurų, vėliau – 200
eurų, konferencijos dieną – 240 eurų. Registracija vykdoma darant pavedimą į Stomatologijos mokslo paramos fondo sąskaitą
Nr. LT15 7044 0600 0136 2678, įmonės kodas 192038541. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti dalyvaujančio asmens
vardą ir pavardę, LROR nario numerį, telefono numerį, ir „už konferenciją Litexpo“.

Turite klausimų?

Konsultuojame visais klausimais, susijusiais su naujų renginių organizavimu, bilietų pirkimu ir pan.

Parašykite mums
×

Turite klausimų?

    Sutinku gauti projekto informaciją ir pasiūlymus, o jų parengimui naudoti aukščiau pateiktus duomenis. Bet kuriuo metu turiu teisę atšaukti savo sutikimą apie tai pranešus el. paštu.