2020 10 02

SVEIKATOS ŠEŠTADIENIS

Visos parodos metu sveikata besir?pinantiems

 • Nemokamas k?no sud?ties matavimas (riebal?, raumen? santykis, visceralini? riebal? kiekis, svoris, KMI, BKN (bazin? kalorij? norma)), kraujosp?džio matavimas, hepatito C tyrimo kupon? dalinimas, konsultacijos laboratorini? tyrim? klausimais;
 • Neatlygintina kraujo donoryst?s akcija;
 • Sveikatos stiprinimui skirti produktai.

 

SVEIKATOS ŠEŠTADIENIS – renginys visuomenei, nemokamos paskaitos ir sveikatos tyrimai

 

 • 11:00 – 11:45 Konferencij? sal?je 5.5 Seminaras ,,Stuburas ir p?dos: skausm? priežastys, paprastos ir greitos priemon?s j? išvengti” . Lektor? UAB Jubas Sveika Mada medicinos padalinio vadov? podiatr? Aušra Valevi?ien?;
 • 12:00 – 12:45  Konferencij? sal?je 5.5 Paskaita ,,Jaunas Veidas (Face building)” Viktorija Baltramiej?nien?;
 • 13:00 – 14:00 5 sal?s foje du kartus Europos kult?rizmo ?empionu tap?s fitneso treneris Andrius Pauliukevi?ius kvies ? sveikos gyvensenos paskait?, kurioje dalinsis praktiniais patarimais bei suteiks galimyb? laim?ti asmenin? mitybos plan?;
 • 13:00 – 14:30 Konferencij? sal?je 5.5 Seminar? ciklas „Sveika šypsena“ – visa informacija iš Lietuvos odontolog? r?m? bendruomen?s nari? bei savo srities profesional? apie dant? balinim?, tiesinim?, protezavim?, implantavim?, burnos higien?, estetin? plombavim?, vaik? odontogij?;
 • Pirmosios pagalbos mokymai;
 • Dalyvaus paramos organizacija ,,Raudonos nosys“.

 

Turite klausimų?

Konsultuojame visais klausimais, susijusiais su naujų renginių organizavimu, bilietų pirkimu ir pan.

Parašykite mums
×

Turite klausimų?

  Sutinku gauti projekto informaciją ir pasiūlymus, o jų parengimui naudoti aukščiau pateiktus duomenis. Bet kuriuo metu turiu teisę atšaukti savo sutikimą apie tai pranešus el. paštu.