2017 09 21

„Sveikatos šeštadienis“ – nuo atvirų profesionalų konsultacijų iki sveikatos tyrimų ir pirmosios pagalbos mokymų

Ketvirtadienį prasidėjusioje 20-ojoje tarptautinėje specializuotoje odontologijos ir bendrosios medicinos parodoje „Baltmedica“ savaitgalį laukiami visi besirūpinantys savo sveikata, mityba, gera savijauta ir gražia šypsena. Atviruose „Sveikatos šeštadienio“ renginiuose parodų ir kongresų centre „Litexpo“ skirtingų sričių specialistai ne tik konsultuos lankytojus, bet ir bus galimybė atlikti sveikatos tyrimus, gauti patyrusių ekspertų rekomendacijas.

„Apklausos rodo, kad labiau nei šalies gerovė, Lietuvos žmonėms rūpi jų bei artimųjų sveikata. Nepaisant to, daugelis nemoka tinkamai suteikti pirmosios pagalbos, į su sveikata susijusius klausimus atsakymų dažniausiai ieško internete ir gydydamiesi kliaujasi draugų rekomendacijomis, o ne patyrusių sveikatos specialistų patarimais. Todėl sukūrėme erdvę, kurioje visą dieną apie sveikatą, jos problemas bei profilaktiką kalbama atvirai, aktualiai ir, svarbiausia, profesionaliai“, – sako parodų ir kongresų centro „Litexpo“ projektų vadovė Saulė Jančiauskė.

Ar žinote, kiek jūsų kūne pavojingų visceralinių riebalų?

Visą šeštadienį parodos lankytojai galės nemokamai atlikti kūno masės indekso (KMI) bei arterinio kraujospūdžio tyrimus, išsitirti savo kūno riebalų ir raumenų santykį, visceralinių riebalų kiekį, konsultuotis su specialistais kitų laboratorinių tyrimų klausimais.

Du kartus Europos kult?rizmo ?empionas, treneris Andrius Pauliukevi?ius sako, kad savo k?no mas?s indeks? žinoti svarbu kiekvienam besir?pinan?iam sveikata, o per didelis visceralini? riebal? kiekis didina lig? rizik?.

„Dažnai galima vadovautis taisykle, jog vyro liemens apimtis tur?t? b?ti ne didesn? nei klub?, o moters – ne daugiau nei 85 proc. klub? apimties. Jei yra kitaip – tai leidžia spr?sti, jog turite antsvorio, o ?vertinus KMI galima numatyti ir gana konkre?ias rizikas. Pavojingiausias nutukimo aspektas – visceraliniai riebalai, kurie kaupiasi aplink vidaus organus. Jie yra reikalingi, bet per didelis kiekis kelia gr?sm? sveikatai. Su jais kovojama taip pat, kaip ir su po oda esan?iais riebalais – subalansuota mityba ir tinkamu fiziniu aktyvumu“, – sako treneris, kuris parodoje ne tik konsultuos lankytojus, bet ir suteiks galimyb? laim?ti asmenin? sveikos mitybos plan?.

Viskas apie dant? grož? ir sveikat?

Seminar? ciklas „Sveika šypsena“ lauks vis? norin?i? pasikonsultuoti su odontologais apie jiems r?pimas problemas: vaik? dantis, protezavim?, balinim?, estetin? plombavim? ir kitus su burnos higiena, prieži?ra bei gydymu susijusius klausimus.

„Klausim? žmon?s tikrai turi, juo labiau, kad dant? prieži?r? gaubia ir nemažai mit?. Tarkime, kad ir ?sitikinimas, jog vaik? dant? b?kl? priklauso nuo genetikos. Iš ties? ne. Ji priklauso nuo to, kaip gerai dantis mokame priži?r?ti ir kruopš?iai valome,“ – sako vaik? odontolog? Rasa Ra?ien?.

S?dimas darbas kenksmingesnis už r?kym?

S?slus gyvenimo b?das, ne tik menkas, bet ir neatsakingas fizinis aktyvumas, netinkamai pasirinkta avalyn? lemia, kad absoliuti dauguma žmoni? susiduria su stuburo skausmais. Kaip j? išvengti, koki? profilaktini? priemoni? imtis, o susirgus gydytis šeštadien? bus kalbama seminare „Stuburas ir p?dos: skausm? priežastys, paprastos ir greitos priemon?s j? išvengti“.

„Pirmiausia norisi žmon?ms perduoti žini?, kad stuburu reikia prad?ti r?pintis dar kai jo neskauda. Turim r?pintis savimi, užsiimti profilaktika ir netur?ti iliuzij?, kad vaistai mus išgelb?s. Tam turim prad?ti protingai jud?ti, o ne s?d?ti po 15 val. per par?. Dienos žingsni? norma 10 t?kst., ta?iau mokslininkai paskai?iavo, kad be papildomai tam skiriamo laiko žmogus per dien? nueina visutiniškai vos 500 metr?. Tai tragiškai mažai, visiškai nepakankamai, kad organizmas b?t? stiprus, o stuburo sistema sveika“, – sako gydytoja podiatr? Aušra Valevi?ien?.

Pasak jos, galvoti, kad jei kelis kartus per savait? itin aktyviai sportuoju tai ir b?d? su stuburu netur?siu – irgi klaidinga.

„Intensyvus, bet nenuoseklus sportas, tai grei?iau traum? ieškojimas, o ne sveikatos gerinimas. Jud?ti reikia nuolat, protingai ir ?vairiapusiškai. Nemažiau svarbu pasirinkti tinkam? avalyn?, žinoti, kokia mankšta ir fizinio aktyvumo forma gali pad?ti išvengti stuburo skausm?. Pernelyg pasikliaujame vaistais ir per mažai pasitikime savo organizmu“, – ?sitikinusi specialist?.

Apie tai, kaip išvengti jud?jimo aparato skausm?, kaip taisyklingai vaikš?ioti, kas yra sveika avalyn? ir bus kalbama atviro seminaro metu. Taip pat bus mokoma paprast? ir efektyvi? pratim?, padedan?i? stuburui ir p?doms.

Galimyb? išmokti gelb?ti gyvyb?

Keliolika sekundži?, gali išgelb?ti žmogaus gyvyb?, ta?iau tam, kad tai pavykt?, turime mok?ti teikti pirm?j? pagalb?. „Sveikatos šeštadien?“ Lietuvos raudonojo kryžiaus specialistai ne tik aiškins, kaip nepasimesti patekus ? sud?ting? situacij?, bet ir praktiškai mokys, kaip suteikti pirm?j? pagalb?.

Visi norintieji taip pat gal?s dalyvauti neatlyginamos kraujo donoryst?s akcijoje, paremti iniciatyv? „Raudonos nosys“, dalyvauti seminare „Jaunas veidas“, kurio metu bus pristatomos veido mankštos galimyb?s, rezultatai, paaiškinama, kaip veido mankšta veikia veido raumenyn?.

Išalk? ar ištrošk? gal?site užsukti ? sveikuoli? bar?, kuriame pasim?gausite šviežiai spaustomis sultimis, energetiniais, kardio vaisi? kokteiliais, ekologiška arbata, veganiškais ir vegetariškais desertais – pyragais, saldainiais ir kitais sveikais gard?siais.

„Sveikatos šeštadienio“ renginiai vyks rugs?jo 23 d. nuo 10 iki 16 val. parod? ir kongres? centre „Litexpo“.

Turite klausimų?

Konsultuojame visais klausimais, susijusiais su naujų renginių organizavimu, bilietų pirkimu ir pan.

Parašykite mums
×

Turite klausimų?

    Sutinku gauti projekto informaciją ir pasiūlymus, o jų parengimui naudoti aukščiau pateiktus duomenis. Bet kuriuo metu turiu teisę atšaukti savo sutikimą apie tai pranešus el. paštu.