STRATEGINĖS NUOSTATOS

MISIJA

Organizuoti aktualias nacionalinės reikšmės parodas ir renginius, užtikrinti ilgalaikę grąžą akcininkui bei kurti pasitikėjimu grįstą partnerystę ir darnią aplinką įmonėje.

VIZIJA

Didžiausias, pagrindinis ir aktyviausiai veiklą vykdantis parodų ir konferencijų centras, sie­kiantis tapti žinomu, konkurencingu ir technologiškai pažangiu specializuotų tarptautinių parodų bei konferencijų organizatoriumi Šiaurės bei Rytų Europoje.

VERTYBĖS

Mums svarbi partnerystė ir skaidri veikla. Esame motyvuoti, inovatyvūs ir kompetentingi.

STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS

  • I kryptis. Bendrovės veiklų efektyvumo didinimas, siekiant tvaraus įmonės augimo ir ilgalaikės naudos akcininkams. Bendrovė įsipareigoja užtikrinti ilgalaikę grąžą ir bendrovės vertės augimą, didindama organizuo­jamų renginių skaičių, investuodama į infrastruktūros gerinimą ir diegdama inovatyvius sprendi­mus veiklos procesams suefektyvinti.
  • II kryptis. Bendrovės veiklų tarptautiškumo didinimas. Bendrovė, kviesdama tarptautinio verslo atstovus ir organizuodama verslo kontaktų muges, sieks didinti parodų ir konferencijų tarptautiškumą.
  • III kryptis. Verslo plėtra, sukuriant ir išnaudojant naujas galimybes. LITEXPO sieks verslo plėtros vystydama esamas bei sukurdama naujas parodas, atitinkamai užti­krins esamos LITEXPO infrastruktūros maksimalų išnaudojimą ir vertins galimybes pajamas gauti iš veiklos už LITEXPO teritorijos ribų.
  • IV kryptis. Vieningos organizacinės kultūros formavimas. LITEXPO skirs dėmesį vieningos organizacinės kultūros formavimui, didins darbuotojų darbo efek­tyvumą, motyvaciją ir įsitraukimą, skatins darbuotojų profesinį augimą, gerins darbo sąlygas ir taip sukurs darnią darbo aplinką.

Turite klausimų?

Konsultuojame visais klausimais, susijusiais su naujų renginių organizavimu, bilietų pirkimu ir pan.

Parašykite mums
×

Turite klausimų?

    Sutinku gauti projekto informaciją ir pasiūlymus, o jų parengimui naudoti aukščiau pateiktus duomenis. Bet kuriuo metu turiu teisę atšaukti savo sutikimą apie tai pranešus el. paštu.