2020 08 31

Saugos diržai. Kodėl būtina prisisegti visiems keleiviams?

Automobiliui verčiantis ar trenkiantis į kliūtį, saugos diržai sulaiko vairuotoją ar keleivį ir apsaugo nuo sužalojimų ar žūties.  Stabdant automobilį ekstremaliai ar atsitrenkus į nejudančią kliūtį, visi jame esantys žmonės toliau juda beveik tokiu pat greičiu, kokiu buvo važiuojama. Vairuotojo ir keleivių kūnai patiria apkrovą, kuri, remiantis tyrimais, gali iki 10 kartų viršyti laisvojo kritimo pagreitį. Net kelyje važiuojant leidžiamu greičiu avarijos metu saugos diržai yra vienintelis „saugiklis“, užkertantis kelią mirtinai kaktomušai ar kritinėms traumoms, iškritus iš besiverčiančio automobilio. Neprisisegęs saugos diržo žmogus, verčiantis automobiliui gali iškristi iš jo ir būti automobilio prispaustas – žūti arba būti sunkiai sužalotas. Prisisegęs saugos diržus, žmogus tiesiog lieka sėdėti, neiškrenta. Svarbu segtis saugos diržus ir gale. Eismo įvykio metu veikiami didelės jėgos gale sėdintys keleiviai gali būti „išmesti“ į priekį. Šitaip būtų sužaloti esantys ten, o keleiviai iš galo atskrietų iki pat priekinio stiklo ar net iškristų pro jį.

Kas atsitinka automobiliui važiuojant 80 km/val. greičiu atsitrenkus į kliūtį, jei vairuotojas neprisisegęs diržo:

  1. Praėjus 0,026 sek. po smūgio, deformuojamas automobilio buferis. Jėga, 30 kartų didesnė už automobilio svorio jėgą, sustabdo jį. Neužsisegę saugos diržų keleiviai toliau juda į priekį automobilio greičiu.
  2. Po 0,039 sek. vairuotojas kartu su sėdyne staigiai bloškiamas į priekį apie 15 centimetrų.
  3. Po 0,044 sek. vairuotojas krūtine sulaužo vairą.
  4. Po 0,050 sek., sumažėjus automobilio greičiui, jį (automobilį) ir keleivius pradeda veikti inercijos jėga 80 kartų didesnė už jų svorio jėgą.
  5. Po 0,068 sek. vairuotojas 9 tonų jėga atsitrenkia į prietaisų skydelį.
  6. Po 0,092 sek. vairuotojas ir šalia sėdintis keleivis galvomis trenkiasi į priekinį stiklą ir patiria (beveik visada) mirtinas traumas.
  7. Po 0,100 sek., atsitrenkęs į vairą, vairuotojas nubloškiamas atgal.
  8. Po 0,110 sek. automobilis palengva pradeda judėti atgal.

Turite klausimų?

Konsultuojame visais klausimais, susijusiais su naujų renginių organizavimu, bilietų pirkimu ir pan.

Parašykite mums
×

Turite klausimų?

    Sutinku gauti projekto informaciją ir pasiūlymus, o jų parengimui naudoti aukščiau pateiktus duomenis. Bet kuriuo metu turiu teisę atšaukti savo sutikimą apie tai pranešus el. paštu.